Mantry

 

Ong Namo Guru Dev Namo

Ong Namo Guru Dev Namomo, Namo

 

Aad Guray Nameh

Add Gure Name,

Gugad Gure Name,

Sad Gure Name,

Siri Guru Deve Name

Pavan Guru

Pavan Pavan Pavan Pavan

Par Para Pavan Guru

Pavan Guru Wahe Guru

Wahe Guru Pavan Guru

May the Long Time Sun

May the Long Time Sun

Shine upon you

All love surround you

And the pure light Within you

Guide your way on

Sat Nam

Ek Ong Kar

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Har Gobinda

Har Gobinda, Har Gobinda, Har Gobinda, Mahan Hey,

Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Mahan Hey.

Mahan Hey, Mahan Hey, Hey.

Hallelujah

Hallelujah

Adi Shakti

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo, Namo

Sereb Shakti, Sereb Shakti, Sereb Shakti, Namo, Namo

Pritm Bhagvati, Pritm Bhagvati, Pritm Bhagvati, Namo, Namo

Kundalini, Máta Shakti, Máta Shakti, Namo, Namo

Guru Ram Das Lullaby

Close your eyes, it’s the end of another busy day.

I wouldn’t be surprised  if a lot of other children slept this way,

with Guru Ram Das to protect you, keep you safe all through the night.

Oh.....Dhan Dhan Guru Ram Das, Rakho Saharanai.

Meditate on Guru Nanak, may you love God with his clarity.

Meditate on Guru Angad, may devotion fill your heart and set you free.

Meditate on Guru Amardas, let none leave your house unfulfilled.

Meditate on Guru Ram Das, Your prayers will heal the weak and the ill.

Meditate on Guru Arjan, his poem is a jewel beyond all words.

Meditate on Guru Hargobind, You’ll find God on heaven and on earth.

Meditate on Guru Har Rai, God and you shall never be apart.

Meditate on Guru Harkrishan, his sacrifice brings compassion to you heart.

Meditate on Guru Teg Bahadhur, no enemy will disturb your inner peace.

Meditate on Guru Gobind Singh, defend truth till your soul is released.

Siri Guru Granth Sahib, may Gurbani be the love of this child’s life.

May it fill their hearts with wisdom and courage to bear the test of the time.

Mantra recitující se před lekcí kundalini jógy k naladění se na vyšší Já.

 

 

Ochranná mantra.

 

 

 

 

 

 

Mantra opěvující dech, nositele životní energie prány, léčí, navozuje dobrou náladu, dodává sílu, zesiluje pránu, je to Bůh (Láska) v akci.

 

 

 

 

Přání všem na závěr lekce kundalini jógy.

Ať věčné slunce

na tebe svítí,

vší láskou obklopen jsi,

a jasné světlo uvnitř tvého bytí

tě na tvé cestě provází.

Sat Nam

 

 

Je jeden Stvořitel, který vytvořil toto stvoření.

Pravda je Jeho jméno.

Nepopsatelně úžasná je moudrost Boží.

 

Mantra pro mentální sílu a prosperitu.

 

 

 

 

Chvalme "Pána" (všeprostupující, všudypřítomnou a bezpodmínečnou Lásku proudící z jednoho zdroje).

 

 

Mantra oslavuje 4 bohyně představující veškeré ženské síly, čistí karmu dítěte v těhotenství. Zbavuje nejistot, plní přání.

 

 

 

 

Jméno Guru Ram Das je odvozeno od

Ra (Slunce), Ma (Měsíc), Da (Země), Sa (∞).

 

Guru Ram Das byl jeden z 10 Guruí sikhismu, kteří byli islámisty pronásledováni a 2 z nich zabiti i se svými dětmi za to, že omítli dát se na islám. Každý řádek mantry patří meditaci na jednoho z těchto 10 guruí.

 

Om Namo Narayanaya

Om Namo Narayanaya

Mantra, která dává světlo, zdraví, nekonečnou sílu, štěstí a blaženost, osvobozuje od neštěstí a chrání před zlými duchy.