Aktuální akce

Nadace Matta Barfusse "Green Belt Botswana"

Obratník Kozoroha, který se táhne asi 500 km přes jižní Botswanu je charakterizován suchem a zdánlivou pustinou. Přesto však tam žijí lidé a zvířata a ti všichni se stali v nehostinných podmínkách experty na přežití. V oblasti jsou dvě velké chráněné rezervace.

 

Nadace Matta Barfusse (filmaře, fotografa, spisovatele, malíře, vizionáře, dobrodruha a držitele ceny UNESCO za fotodokumentaci africké fauny) "Green Belt Botswana" začala s výsadbou stromů podél obratníku Kozoroha v Botswaně. V příštích deseti letech zde vyroste 10 metrů široký pás stromů odolných proti suchu.

 

Nadace je svým charakterem řazena mezi výjimečná umělecká díla v oblasti ochrany přírody, obsahuje tři programy:

 

  1. Program pro školní výuku na ochranu divokých šelem - učebnice s texty a ilustracemi od Matta Barfusse pro školní děti a školní programy v Botswaně. Učebnice je k nahlédnutí v našem studiu. Je vydávána pravidelně v angličtině a svahilštině.
  2. Program proti konfliktům mezi lidmi a divokými šelmami" (výstavba ohrad pro skot farmářů a instalace solárních LED světel proti lvům)
  3. Programem pro integraci domorodců žijících v buši do ochrany přírody a cestovního ruchu. Jejím cílem je zachování a ochrana unikátních přírodních klenotů v Kalahari, jako jednom z posledních panenských míst na Zemi.

 

Pokud byste se chtěli s námi zapojit do záchrany přírodního bohatství a podpořit naše aktivity v Africe nákupem stromu, jež bude součástí zeleného pruhu táhnoucí se přes Botswanu, je možné jej zakoupit zde.

Cena jednoho stromu je 10 EUR.

 

Kéž pocit, že kdesi v Africe roste váš strom, který bude po generace pomáhat, přinese lásku a radost vám i vašim bližním.

Za všechny divoké gepardy děkují Matto a Martina.